English info below norwegian.

 • Du kan bruke badstuen i det tidspunktet du har bestilt den. Vi låser opp badstuen og setter varme på ovnen i forkant.
 • Varme på ovnen kan stilles på eget kontrollpanel ved inngangsdøren til badstuen
 • Det er ikke toalett på flåten
 • Vår dusj er såpefri. Dette for at vannet fra dusjen går rett i havet
 • Glassluken i gulvet kan åpnes og man kan dyppe seg ned i havet. Denne kan festes med en liten krok for sikring. Etter bruk lukkes glasset forsiktig.
 • Det må kun benyttes ferskvann på ovnen. Dette finner du i dusjen om bøtta med vann blir tom
 • Bading i hav skjer på eget ansvar.
 • Besøkende til anlegget må gjøres oppmerksom på at svømming ut fra anlegget mot sundet er risikabelt på grunn av strøm og skipstrafikk.
 • Forlat badstuen i den stand du fant den i, og ta med deg personlige eiendeler og søppel.
 • Badetøy er påkrevd på drop-in

English info

 • You can use the sauna at the time you have booked it. We unlock the sauna and put heat on the stove in advance.
 • Heat on the stove can be set on a separate control panel by the entrance door to the sauna
 • There is no toilet on the raft
 • Our shower is soap-free. This is so that the water from the shower goes straight into the sea
 • The glass hatch in the floor can be opened and you can dip into the sea. This can be attached with a small hook for security. After use, close the glass carefully.
 • Only fresh water must be used on the stove. You will find this in the shower if the bucket of water runs out
 • Swimming in the sea is at your own risk.
 • Visitors to the facility must be made aware that swimming from the facility towards the strait is risky due to currents and ship traffic.
 • Leave the sauna in the condition you found it in, taking personal belongings and rubbish with you.
 • Swimwear is required at drop-in

Panelet for styring av varme i badstuen finner du til høyre for inngangsdøren i omkledningsrommet.
Trykk “MENU” og så velg + eller – for å justere temperatur

Koble til Bluetooth

Du kan bruke egen mobil til å spille musikk i badstuen. Kontrollpanel for anlegg finnes på benken i omkledningsrommet. For å koble til mobil må valget “discoverable” være haket av (se bilde under). Den runde knappen brukes til å navigere i menyen. Når du har funnet valget “discoverable”, trykker du ned den runde knappen. Anlegget dukker da opp som “Dypp” i bluetooth på din mobil.